Et kreativt redskab, som er godt at bruge under vores terapeutiske samtaler, er drømmearbejde.

Som psykoterapeut er jeg vældig interesseret i at arbejde med drømme og spørger gerne til disse under sessionerne. Især spørger jeg om gentagne drømme og mareridt. Drømme, der optræder natten eller nogle nætter før sessionen, giver flere frugtbare associationer.

Drømmeterapi kan hjælpe med at give dig en viden om dit ubevidste liv. De forklarer indre muligheder og begrænsninger. Drømmene går uden om forsvaret og forsøger at fortælle dig, hvor du er i dit liv, og hvad det vil være godt for dig at gøre nu.

Drømme kan være en uvurderlig hjælp i terapi. Drømme er en måde at omformulere dine dybere problemer på. Det sker bare i et anderledes sprog – et sprog, der består af billeder.

Symbolsprog

Det kan være svært at forstå, hvad drømmene fortæller. De virker underlige og usammenhængende. Scenerne skifter brat. Symbolerne er mærkværdige. Men bare rolig. Man behøver ikke at fortolke dem helt og holdent.

Vi bruger ikke tid på at fortolke drømmene i alle enkeltheder. Det er ikke nødvendigt for terapien. Hvis elementer i drømmene kan give fingerpeg i din nuværende proces, arbejder vi med dem og associerer frit. Jeg uddrager de aspekter af drømmene, der fremmer terapien og sætter tempoet i vejret.

Sammen taler vi om de mærkværdige symbolske detaljer, mens vi relaterer til, hvor du lige nu befinder dig i dit liv. Hvad er du optaget af for tiden? Hvordan er følelserne i drømmen? Kan vi sammen relatere dem til din situation her og nu?

Nogle gange myrder man sin mor med et sværd og føler begejstring! Andre gange deltager man i en begravelse uden at være ked af det. Ofte kører man i bil og kører alt for stærkt. Eller man er bange for vand.

Jeg opfordrer dig til at fortælle dele af drømmen, som du husker klarest, og sammen med mig associere frit i forhold til indholdet. Eller jeg beder dig om at gøre dig nogle tanker om interessante dele af drømmen. Lad tankerne vandre frit. Der er ikke noget, der er forkert. Lad alle forslag komme til. Sig alt, hvad der falder dig ind. Du skal ikke afvise nogle tanker, fordi de virker forkerte.

Jeg spørger også til, hvad du har oplevet dagen inden drømmen.

Nogle gange forestiller vi os sammen alle elementer af drømmen som aspekter af dig.

Jeg fokuserer på de dele af drømmen, der har relevans for terapiens aktuelle fase og gør ikke noget forsøg på at forstå den i sin helhed.

Vil du blive bedre til at huske dine drømme?

Læg en notesblok ved sengen. Nedskriv dele af drømmen, som du husker. Skriv stikord om drømmens indhold, billederne i drømmen og de stemninger, du havde i drømmen.

Om morgenen gennemgår du drømmen i tankerne, endnu inden du åbner øjnene. Lyt ikke til den indre stemme, der hvisker, at du ikke behøver at skrive den ned, fordi den er så levende. Vi glemmer så hurtigt, når hjernen vågner og indstiller sig på den praktiske dag.