Det indre barn er et billede på vores følelser

Det indre barn – alle vores følelser – har brug for et sted at være inden i os. Vi mennesker har alle brug for et sted, hvor vi kan føle os trygge og velkomne. Enhver længes efter et sted, hvor man kan være sig selv. Ideelt set var vores barndomshjem sådan et sted. Hvis vi følte os elsket og accepteret, var vores hjem et varmt hjem. Denne følelse af at være elsket og accepteret tager vi med os ind i voksenlivet som en grundlæggende følelse. Vi føler os trygge i verden og i vores liv. Vi har tillid til os selv og andre mennesker.

Det er dog ikke alle mennesker, der forbinder deres barndom med accept og kærlighed. Nogle har traumatiske erindringer om deres barndom, andre har fortrængt erindringerne herom. De siger, at deres barndom var normal eller lykkelig, men når de kigger nærmere efter, finder de ud af, at det ikke forholder sig helt sådan.

Hvorfor skal vi forholde os til begrebet “det indre barn” – eller vores følelser?

Fordi vores følelser eller “barnet” viser sig i voksenlivet som uhensigtsmæssige mønstre og adfærd, vi ikke bryder os om ved os selv. Nogle mennesker kan ikke forstå, at de har problemer i deres voksenliv. Måske er det svært for dem at være i relationer. Nogle oplever, at de kan genkende sig selv i mønsteret “kvinder der elsker for meget” og forstår ikke, hvorfor. For deres barndom var tryg og med økonomisk overskud. Blot var det ikke almindeligt at vise følelser over for hinanden. Og det er mere alvorligt for deres liv end de var klar over. Disse følelser er blevet spaltet fra og trænger sig på senere i voksenlivet. De vil gerne op og ud i lyset og blive se og rummet.

Det indre barn i mennesket har brug for at finde et hjem.

Hvordan kan man give det indre barn et hjem i sit indre?

Begynd med at blive mere opmærksom på dine egne reaktioner. Mærk efter i kroppen. Er der nogle fornemmelser, når du er enten glad eller ked af det? Læs artikler og bøger om det indre barn. Tal med andre om det. Skriv dagbog. Forestil dig, at du virkelig har et barn indeni, når du taler til dig selv. Hvis du er hård ved dig selv, svarer det til at være hård ved barnet i dig. Det kan ofte hjælpe, når det bliver illustreret ved et indre barn. Gå i terapi og få hjælp til at identificere dit indre barn og støtte til dets udvikling. Når din egen “indre voksne” er i stand til at anerkende det “indre barn” vil du opnå større balance i din psyke og dermed i dit liv og dine relationer.